HOIDOT

VoiceWell-hoito:
VoiceWell-hoito on erityisesti äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Hoitoon kuuluu myös lantion, selän, käsien tai jalkojen hoito tarvittaessa. VoiceWell-hoito sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. klassista tai mobilisoivaa hierontaa, faskia- (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä. VoiceWell-hoidon ovat kehittäneet Kirsi Vaalio ja Kirsti Lepppänen.

VoiceWell-hoito
• kaikille kehon perushuolloksi.
• erityisesti ääniammattilaisille, esim. opettajat, luennoitsijat, papit ja laulajat.
• myös muille muusikoille ja niille, jotka soittavat ja laulavat harrastuksekseen.
• poistaa jännitystiloja kehosta ja lisää siten yleistä hyvinvointia.
• helpottaa äänentuottoa ja hengitystä.
• vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia kiputiloja.
• on kehon huoltoa työkyvyn ylläpitämiseksi.
• lisää tietoisuutta omasta kehosta ja äänentuottotavasta.
• sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. perinteistä
tai mobilisoivaa hierontaa, faskia (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä.

Hoidettavia alueita ovat
• erityisesti rintakehä, niska, kaula, kurkunpää, purentalihakset, leukanivel ja kieli.
• ääntä hoidettaessa ne lihakset ja rakenteet, joilla on välitön yhteys kurkunpään,
purennan, leukojen ja kielen toimintoihin.
• asento- ja ryhtimuutokset vaativat aina myös selän ja lantion sekä tarpeen mukaan käsien ja jalkojen hoitoa.

Laryngeal Manual Treatment (kurkunpään rakenteiden käsittely)

LMT -käsittely kohdistuu erityisesti kilpiruston, kieliluun, rengasruston välisiin kudoksiin ja rakenteisiin. Alueen lihastoiminnan aikaansaamat nivelliikkeet mahdollistavat äänen korkeuden ja laadun muutokset. 
Kurkunpään käsittelyssä voidaan käyttää ääntä apuna tilanteen kartoittamisessa ja hoitamisessa.
Kurkunpään ylä- ja alapuoliset lihakset ja rakenteet (myös kieli, purentalihakset, ja koko kehon asento) vaikuttavat puolestaan koko kurkunpään asemaan ja toimintaan kaularangan etupuolella. 

Osteopaattinen käsittely:

Osteopatian kehittäjän Andrew Stillin neljä osteopaattista periaatetta AOA:n (American Osteopathic Assosiation) mukaan
1. Ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää kokonaisuutena
2. Keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen
3. Rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden
4. Osteopaattinen hoito perustuu näiden pääperiaatteiden ymmärtämiseen siitä, että keho on itsesäätyvä yksikkö ja rakenteen ja toiminnan välillä on vuorovaikutussuhde *

*Kirjallisuusviite Foundations for osteopathc medicine, executive editor R.C. Ward

Andrew Taylor Still:

"Ihminen on luotu täydelliseksi kokonaisuudeksi."

Kehon kaikille toiminnoille on ominaista rytmisyys, kuten sydämen ja hengityksen rytmi, vatsan peristaltiikan ja aivo-selkäydinnesteen rytmi. Tästä syystä myös hoidon suorittamisessa on tärkeää rytmisyys, jolla vahvistetaan asiakkaan kehon omaa rytmiä tai palautetaan kadotettu rytmi. Käsiä ja jalkoja vipuvarsina käytettäessä tuotetaan pehmeää, hoitavaa ja ongelma-alueeseen kohdistettua voimaa, joka palauttaa lempeästi liikkeen lukkiutuneisiin kehon niveliin ja nikamiin.
Kehoa kokonaisuutena hoidettaessa, fyysisten ongelmien lisäksi myös mieli tasapainottuu ja hoidettava löytää todellisen minänsä kehollisen ja psyykkisen itsetuntemuksen lisääntyessä. 

BREATHING COORDINATION (Hengitysohjaus)

Vuonna 2003 syksyllä Suomeen saapui amerikkalainen Steven Flam, joka esitteli käyttämäänsä Breathing Coordination -ohjausta. Omakohtaiset sessiot hänen johdollaan saivat minut vakuuttuneeksi siitä, että tämä on hyvä lisä kaikkeen jo oppimaani. Oma hengittämiseni ja laulaminen vapautui edelleen. Päätin hakeutua ohjaajakoulutukseen ja niin kolmen eri tasokurssin käytyäni valmistuin Breathing Coordination -ohjaajaksi 2005.
Vastuullisena BC-ohjaajakoulutuksesta luettelen tässä kaikki muut suomalaiset ohjaajat, jotka ovat käyneet koko koulutuksen läpi: Leila Kenttä (Espoo), Merja Pehkonen (Porvoo), Tuija Kinnunen (Helsinki), Marjaana Kemppi (Loimaa), Jaana Tyrmi (Tampere), Minkki Huldén (Helsinki).


PSYKOFYYSINEN HENGITYSKOULU

Kiinnostukseni hengitystä ja ääntä kohtaan on ollut jatkuvaa ja siksi koetankin aina löytää uusia näkökulmia em. asioihin. Vuonna 2002–2003 kävin psykofyysisen hengityskoulun luojan Maila Sepän hengityskouluohjaaja-kurssin. Tuo kurssi antoi syventävää ymmärrystä siihen, että ihminen on muutakin kuin se, mitä ulkoisesti voimme nähdä ja käsissämme tuntea.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti