TIETOSUOJASELOSTE


Tietosuojaseloste 1.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.


Rekisterin pitäjä

T:mi Kirsi Vaalio
Iso-Nikulantie 141
07190 HALKIA (Pornainen)
Puh. 
0400 433 629

Sähköposti: kirsi.vaalio (at) gmail.com
y-tunnus 1365873-3

Rekisterin nimi
T:mi Kirsi Vaalion asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään T:mi Kirsi Vaalion asiakaspalveluun, laskutukseen, hoitojen ja tuntien seurantaan ja toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.
Asiakastietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot ovat tallessa T:mi Kirsi Vaalion tietokannoissa, ja tietoja voi halutessaan muuttaa tai niiden poistoa erikseen pyytää.

Rekisterin sisältämät tiedot
Ilmoittautuessaan T:mi Kirsi Vaalion asiakkaaksi, asiakkaasta tallennetaan tietoja eri tavoin riippuen asiakkuuden laadusta.Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
  • Henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, laskutustiedot, hoitojen tai tuntien ajankohdat ja pidetyt hoidot ja tunnit sekä alkukysely- ja palautevastaukset.
T:mi Kirsi Vaalio ei näe Slotti-ajanvarausjärjestelmästä asiakkaan käyttämiä salasanoja, vaan ne on kryptattu siten, että vain asiakas tietää oman salasanansa. Tarvittaessa T:mi Kirsi Vaalio voi kuitenkin avustaa asiakasta salasanan määrittelyssä antamalla kertakäyttösalasanan, jonka asiakas voi vaihtaa.

Tietojen luovutus
T:mi Kirsi Vaalio ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita T:mi Kirsi Vaalion ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tällaisia alihankkijoita ovat Slotti -ajanvarausjärjestelmän ja iZettle -maksupäätejärjestelmän palvelutarjoajat. 

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

T:mi Kirsi Vaalio
Iso-Nikulantie 141
07190 HALKIA (Pornainen)

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti